ورودی کاربران

 
 
                  ثبت نام

رسول خدا(ص):

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.
جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت گهر ریل ایثار

جلسه با تلاوتی از آیات قرآن مجید آغاز و با سخنرانی آقای دکتر سیروس فیروزبخت رئیس محترم مجمع نمایندگان شرکت آغاز و مطالبی چند در این خصوص بیان شد وسپس از آقای مظلومی مدیرعامل شرکت جهت ارائه گزارش دعوت گردید. 1- مدیر عامل شرکت نسبت به ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره به صورت مبسوط گزارش را ارائه و کتباً در 8 صفحه گزارش خود را تقدیم اعضای مجمع نمود و به سؤالات اعضاء پاسخ گفت. 2- رئیس هیئت مدیره شرکت آقای اسماعیل میثمی گزارش هیئت مدیره را اعلام و به دلیل کثرت کار و تقلیل قوای جسمی از همه اعضای مجمع حلالیت خواست و از کاندیداتوری از عضویت در هیئت مدیره صرفنظر نمودند. 3- بازرس شرکت در گزارش مالی خود ابتدائاً در موضوع اشکالات ماهیتی اساسنامه شرکت توضیحات مبسوطی ارائه داد که مقرر شد به منظور رفع این نواقص پیشنهادات با توجه به آراء و نظرات کارشناسان مربوطه تهیه و در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که طی ماه آینده برگزار می گردد تصمیم گیری گردد. در خصوص وضعیت صورتهای مالی مقرر شد که بازرس با استفاده از مشاوران مالی و یا مؤسسات حسابرسی نسبت به حسابرسی اسناد مالی اقدام و گزارشات مربوطه را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع و تصویب اعضای مجمع برساند. با توجه به عملکرد کمیته مشاوره ای ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد این کمیته برای انتخاب اعضای نمایندگان نواحی با توجه به پایان مأموریت کمیته مقرر شد به اتفاق اکثریت آرای مجمع فعالیت آنان کان لم یکن اعلام گردد و دیگر هیچگونه مسئولیتی نداشته و موضوع به اطلاع ایثارگران راه آهن رسیده شود. در خصوص متقاضیان جهت عضویت در هیئت مدیره جدید با توجه به نامه شماره 2580-92 مورخه 15/4/92 بازرس محترم که به اطلاع اعضاء رسید همگی اعضای مجمع به دلیل ایجاد شبهه در موضوعیت قانون منع مداخله کارکنان دولت و همچنین پرونده شرکت رجا که در سنوات قبل به همین دلیل برای یکی از اعضاء که در عضویت هیئت مدیره شرکت بود قرارداد راهبری را با مشکلات حقوقی مواجه نمود با اکثریت آراء نسبت به رد صلاحیت کارکنان شاغل در راه آهن (شرکت های اغماری به تعداد 12 نفر اعلام نمودند. 4- گزارش مالی شرکت توسط مدیر مالی به استماع اعضای مجمع رسید و به سؤالات آنان پاسخ داده و در زمینه میزان اندوخته سود سهام مقرر شد در مجمع آتی تصمیم لازم اتخاذ گردد. 5- جمع بندی توسط نایب رئیس مجمع آقای زینلی صورت گرفت که به دلیل اینکه اکثر اعضای نمایندگان مجمع از نواحی تشریف آورده بودند و بلیط برگشت در ساعتهای ابتدایی بعدازظهر تأمین شده بود مقرر شد از سایر اعضاء و کاندیداتورهای هیئت مدیره که واجد شرایط رأی گیری بودند برای رأی گیری دعوت تا پس از رؤیت آنان توسط اعضا نسبت به انتصاب آنان اقدام گردد که نتیجه رأی گیری طبق صورتجلسه پیوست که در روی صورتجلسه با امضای تمامی اعضای مجمع رسیده به پیوست می باشد.

تاریخ : 1394/04/12         زمان : 01:57

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گهرریل می باشد
Copyright 2011 by www.weger.ir