ورودی کاربران

 
 
                  ثبت نام

رسول خدا(ص):

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.
اطلاعيه

1) افزايش سهام بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي مقرر شد که سهم هر يک از سهامداران از مبلغ 000/10 ريال به 000/000/1 ريال از محل سود تقسيم نشده افزايش يابد.
2) تا بحال هيچ مبلغي از طرف راه آهن بابت سهامداران و يا تحت هر عنوان ديگر به شرکت پرداخت نشده است.
3) تعهد هر يک از سهامداران به ميزان برگ سهام آنها يعني 000/10 ريال ميباشد و مازاد بر آن در تعهد هيئت مديره است.
4) ايجاد نمايندگي شرکت در نواحي.
5) هيچ وامي از مؤسسات اعتباري بابت شرکت تحصيل نشده است.
6) بدهي شرکت به راه آهن بابت حق دسترسي به مبلغ 042/277/268/15 ريال ميباشد به هيچ تعهدي به عهده سهامداران نميباشد و در تعهد مدير عامل و هيئت مديره است .
7) مقرر گرديد بخشي از سود سهام تقسيم نشده سهامداران بصورت نقدي به مبلغ 000/000/1 ريال به هر يک از سهامداران بزودي اهدا شود.

تاریخ : 1392/10/23         زمان : 09:11

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گهرریل می باشد
Copyright 2011 by www.weger.ir